معلومات عمومی


سیستم - حساب خود را ایجاد کنید

ایجاد حساب کاربری در مدخل استخدام الکترونیکی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ساده است و فقط چند دقیقه زمان خواهد برد. شما می‌توانید که مدارک لازم* را برای درخواست کار آماده نموده، سپس شروع به ثبت نام کنید و یا هم می‌توانید بلافاصله حساب‌تان را راه‌اندازی کنید و در زمان معین آن را تکمیل کنید، اما لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است درخواست‌های شما تا زمانی که حساب کاربری‌تان تکمیل نشده ، اجراء نشود. 

از کجا شروع و چه کاری باید انجام دهید:

  1. مدخل استخدام الکترونیک کمیسیون را باز کنید

  2. بالای «ثبت نام برای حساب کاربری» دکمۀ سبزی که در وسط صفحه است، کلیک کنید. 

  3. نام و تخلص خود را درج کنید

  4. ایمیل آدرس فعال خود را درج کنید

  5. دوبار رمز عبور اختیاری خود را درج کنید

  6. بر روی «ثبت نام» کلیک کنید

  7. به صندوق ورودی ایمیل خود بروید و ایمیل‌تان را تأیید کنید

  8. با ایمیل تاییدشده و رمز عبور وارد شوید و فورم الکترونیک را تکمیل کنید.

حساب کاربری شما آماده است (نام کاربری و رمزعبور خود را در یک مکان امن نگه دارید و هر باری که برای بست‌های جدید درخواست می‌دهید، از آن  استفاده کنید). موفق باشید و از جستجوی شغل مورد نظرتان لذت ببرید!

*یک قطعه عکس، کاپی تذکره، کاپی اسناد تحصیلی، بیوگرافی رسمی و کاپی قراردادهای کار که در بخش تجربه ذکر شده اند

بورد تعینات خدمات ملکی

دیدگاه بورد تعینات خدمات ملکی این است: استخدام کارمندان واجد شرایط و متعهد از طریق یک پروسۀ عادلانه و پاسخگو، به دور از دخالت بیرونی و واسطه. این بورد مسؤولیت استخدام کارمندان عالی‌رتبه (بست‌های اول و دوم)، کارمندان خدماتی (بست‌های پنجم و ششم) و نظارت بر استخدام کارمندان غیر خدماتی(‌بست‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم). علاوه بر این، تطبیق و پشتیبانی برنامه‌های اصلاحات استخدام در ادارات خدمات ملکی و هم‌چنان کمک به ادارات برای ایجاد ظرفیت استخدام توان‌مند و مؤثر. مسؤولیت‌های آن شامل موارد زیر است:
تشخیص و پیشنهاد استخدام، ترفیع، تبدیل، تقاعد، رفع تقاعد، حقوق تقاعد و سایر موارد امور ذاتی مأمورین عالی‌رتبۀ خدمات ملکی برای منظوری رییس جمهور
درخواست اطلاعات در مورد بست‌های خالی از ادارات
نظارت از تعیینات در ادارات بر مبنای اسناد حقوقی و قانونی
گزارش نمودن تخلفات به اساس اسناد حقوقی و قانونی مربوطه
 

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بر اساس مادۀ 50 قانون اساسی افغانستان تأسیس شده است. فرمان شماره 257، سال 1381 ریاست جمهوری و بعدتر در سال 1384، قانون خدمات ملکی مبنای حقوقی برای تأسیس کمیسیون را تشکیل می‌دهد. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی توسط 9 کمیشنر رهبری می‌شود که از آن جمع، پنج تن آنان در بورد تعیینات خدمات ملکی کار می‌کنند، سه تن در بورد شکایات خدمات ملکی می‌کنند، و رئیس عمومی که معمولاً توسط رئیس جمهور تعیین می‌شود. به اضافۀ دو بورد، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی دارای سه ریاست عمومی شامل ریاست عمومی ادارۀ خدمات ملکی، ریاست عمومی انستیتوت خدمات ملکی و ریاست عمومی دارالانشاء است. کمیسیون 34 دفتر ولایتی دارد که امورشان در هم‌آهنگی با ریاست عمومی دارالانشاء به پیش می‌رود.
وظیفه کلی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی رهبری و ادارۀ اصلاحات در خدمات ملکی و استخدام کارمندان دولت است. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی معتقد است که ارزش‌های زیر راهنمایی اساسی برای اهداف استراتژیک، روابط با شهروندان و ذینفعان را در اختیار ما قرار می‌دهند و مبنای اصلی برای اجرای تعهدات ما می‌باشند. ارزش‌های اصلی عبارت‌اند از: راستی، مسؤولیت‌پذیری، احترام، همه‌شمولیت و عدالت، شایستگی و حاکمیت قانون.
دیدگاه کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
داشتن یک ادارۀ خدمات ملکی مؤثر و بی‌طرف که بتواند اهداف توسعۀ اقتصادی کشور را به پیش ببرد و به منافع همه شهروندان افغانستان خدمت کند.
مأموریت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
رهبری روند اصلاحات و مسلکی‌سازی در اداره خدمات ملکی و استخدام کارکنان خدمات ملکی از طریق یک پروسۀ بی طرف، شفاف و پاسخگو، بر اساس اهلیت، لیاقت و تخصص.
 

بخش بست


any

ریاست ساینس و نواوری

0159 | وزارت تکنالوژی معلوماتی و مخابرات و ساینس | 2020-06-15

any

ریاست اداری و خدمات

0158 | وزارت تکنالوژی معلوماتی و مخابرات و ساینس | 2020-06-15

any

ریاست عمومی مالی و اداری

0157 | وزارت تکنالوژی معلوماتی و مخابرات و ساینس | 2020-06-14

any

ریاست عمومی سی ائی او

0156 | وزارت تکنالوژی معلوماتی و مخابرات و ساینس | 2020-06-14

any

ریاست توسعه مهارت های دیجیتالی

0155 | وزارت تکنالوژی معلوماتی و مخابرات و ساینس | 2020-06-14

any

ریاست امنیت سیستم های معلومات

0154 | وزارت تکنالوژی معلوماتی و مخابرات و ساینس | 2020-06-14

any

ریاست اقتصاد دیجیتلی و استراتیژی صنعت ICT

0153 | وزارت تکنالوژی معلوماتی و مخابرات و ساینس | 2020-06-14

any

ریاست اداره تنظیم خدمات پستی افغانستان (اپرا)

0152 | وزارت تکنالوژی معلوماتی و مخابرات و ساینس | 2020-06-14

any

ریاست دفتر

0151 | اداره ملی تنظیم امور آب | 2020-06-13

any

ریاست حوزه فرعی دریایی لغمان مهترلام

0150 | اداره ملی تنظیم امور آب | 2020-06-13

any

معاون مالی و اداری

0137 | شورای طبی افغانستان | 2020-06-04

any

ریاست تنظیم امور موسسات تحصیلات عالی طبی

0136 | شورای طبی افغانستان | 2020-06-04

any

ریاست تنظیم امور دوکتوران

0135 | شورای طبی افغانستان | 2020-06-04

any

مشاور حقوقی

0134 | اداره ملی حفاظت محیط زیست | 2020-06-04

any

ریاست حفاظت محیط زیست ولایت هلمند

0133 | اداره ملی حفاظت محیط زیست | 2020-06-04

any

ریاست حفاظت محیط زیست ولایت نیمروز

0132 | اداره ملی حفاظت محیط زیست | 2020-06-04

any

ریاست حفاظت محیط زیست ولایت کنر

0131 | اداره ملی حفاظت محیط زیست | 2020-06-04

any

ریاست حفاظت محیط زیست ولایت غزنی

0130 | اداره ملی حفاظت محیط زیست | 2020-06-04

any

ریاست حفاظت محیط زیست ولایت بغلان

0129 | اداره ملی حفاظت محیط زیست | 2020-06-04

any

ریاست حفاظت محیط زیست ولایت پروان

0128 | اداره ملی حفاظت محیط زیست | 2020-06-04

8742

تمام درخواست کننده گان

7317

مرد

1425

زن

0

تعین شده

165

بست ها

در خبرنامه ما عضو شوید:

آدرس:

سرک دارالامان, کوچه سناتوریم
وبسایت: www.iarcsc.gov.af

تماس با ما:

شماره تماس: 0795414287
ایمیل آدرس: info@iarcsc.com


ما را دنبال کنید

© استخدام الکترونیک. تمام حقوق محفوظ است