رهنمایی استفاده از سیستم استخدام الکترونیک

متقاضی محترم!

برای درخواستی به بست های اول و دوم نیاز است تا صورت حساب داشته باشید. در غیر صورت شما نمیتوانید که در هیچ بستی درخواستی بدهید.

توجه: نیاز است که صرف یکبار صورت حساب Account ایجاد نماید.

در صورت نداشتن صورت حساب لطفا این رهنمایی را به دقت مطالعه و مطابق آن به خود صورت حساب ایجاد نماید.

رهنمایی ایجاد صورت حساب برای متقاضیان.

 1. نخست به صفحه راجستر به سیستم بروید.
 2. ایمیل آدرس شخصی خود را تایپ نماید.
 3. رمزعبور (پاسورد) جدید تایپ نماید لطفا این پاسورد خود را فراموش نکنید.
 4. برای حصول اطمینان دوباره پاسورد تایپ شده را داخل نماید.
 5. در قسمت پایین صفحه بالای دکمه راجستر کلیک نماید.
 6. بعد از چند لحظه شما یک پیام تاییدی در ایمیل خود دریافت مینماید.
 7. ایمیل خود را باز کرده بعد از مطالعه رهنمایی بالای لینک دریافت شده کلیک کرده و با تایپ نمودن ایمیل و پاسورد خود، داخل صورت حسات خود شوید.
 

بعد از ورود به صورت حساب خود (Account) مطابق رهنمایی ذیل عمل نماید.

 1. نخست عکس خود را آپلود کرده و فورم معلومات شخصی را به دقت خانه پری نموده و روی دکمه ثبت فشار دهید.
 2. بعدا فورم معلومات راجع به تحصیلات را خانه پری نماید.
  • در صورت داشتن بیشتر از یک مقطع تحصیل، میتوانید با کلیک کردن روی Tab تحصیلات، فورم را چندین بار خانه پری نماید.
 3. در قدم سوم فورم معلومات راجع به تجربه کاری را خانه پری نماید.
  • در صورت داشتن بیشتر از یک تجربه کاری، میتوانید با کلیک کردن روی Tab تجربه کاری، فورم را چندین بار خانه پری نماید.
 4. به تعقیب آن فورم معلومات راجع به لسان های که به آن تسلط دارید را خانه پری نماید.
 5. بعدا فورم مراجع References را با تذکر معلومات راجع به سه شخص خانه پری نماید.
 6. در اخیر اسناد ضروری را به ترتیب و به صورت جداگانه به سیستم آپلود نماید.
1 / 6
Caption Text
2 / 6
Caption Two
3 / 6
Caption Three
4 / 6
Caption Three
5 / 6
Caption Three
6 / 6
Caption Three

تبریک!

بعداز اینکه صورت حساب خود را به شکل موفقانه تکمیل نمودید حالا میتوانید در بست دلخواتان درخواستی دهید. البته برای وضوح بیشتر نکات ذیر را مدنظر گیرید.

 • در بخش بستها رفنه.
 • بالای لینک درخواست کنید کلیک کنید.
 • جستجو برای بست که میخواهید درخواستی دهید