داوطلب گرامی، با توجه به اطلاعاتی که در اختیار دارید به دو شیوه می‌توانید نتیجۀ‌تان را مشاهده کنید: روش نخست با وارد کردن آی‌دی نمبر و روش دوم با وارد کردن نام، نام پدر و نام پدرکلان.

آی دی نمبر اسم ولد ولدیت ریاست / مکتب عنوان بست / رشته ولایت